Frases de Tailandês

Frases de Tailandês (Expressões Comuns)

Duração: 30 min

Esta seção contém 400 das frases mais utilizadas em Tailandês. Isso deverá ajudar você a melhorar as suas habilidades de conversação, leitura e escrita. Explorar a lista completa facilitará quando você quiser iniciar uma conversa, e entender o que está sendo dito para você. Esta é a página 1, e estas são o resto das páginas: frases 2, frases 3, frases 4. Se você quiser ouvir a pronúncia de uma palavra, por favor clique no ícone do áudio . Se você tiver alguma pergunta sobre este curso, por favor envie um e-mail diretamente aqui: Aprender Tailandês.

Frases de Tailandês 1

Frases Tailandês Audio
Como vais? (sing.) / Como vão? (pl.)คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
Como está? (sing.) / Como estão? (pl.)คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
Tudo jóia? (colloq.)เป็นไง
pĕn ngị
Eu estou bem, obrigado(a)!สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
Oi! / Olá!สวัสดี
s̄wạs̄dī
Bom dia!สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
Boa tarde!สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
Boa noite!สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
E tu / você? (sing.) / E vocês? (pl.)แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
E o(a)senhor(a)? (sing.) / E os(as) senhores(as)? (pl.)แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
bom (masc.) / boa (fem.) / Bemก็ดี
k̆dī
Nós falamos duas línguasเราพูดได้สองภาษา
reā phūd dị̂ s̄xng p̣hās̄ʹā
Eles falam quatro línguasพวกเขาพูดได้สี่ภาษา
phwk k̄heā phūd dị̂ s̄ī̀ p̣hās̄ʹā
Eu visitei um país(ผม / ฉัน) ไปเยี่ยมชมมาหนึ่งประเทศ
(p̄hm/ c̄hạn) pị yeī̀ym chm mā h̄nụ̀ng pratheṣ̄
Ela visitou três paísesเธอไปเยี่ยมชมมาสามประเทศ
ṭhex pị yeī̀ym chm mā s̄ām pratheṣ̄
Ela tem uma irmãเธอมี (พี่สาว / น้องสาว) หนึ่งคน
ṭhex mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) h̄nụ̀ng khn
Ele tem duas irmãsเขามี (พี่สาว / น้องสาว) สองคน
k̄heā mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) s̄xng khn
Benvindo!ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
Gostas de estar aqui?คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
Até logo!แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
Muito obrigado(a)!ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
Gosto muito!ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk
felizมีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
tristeเศร้า
ṣ̄er̂ā
Obrigado(a)!ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
De nadaไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
Tenha um bom dia!ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
Boa noite!สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
Tenha uma boa viagem!ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
Foi um prazer falar / conversar consigo! (formal) / Gostei de falar contigo! (friendly PT) / Gostei deดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ
Estou certo ou errado?(ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
Ele é mais novo ou mais velho que tu?เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
O teste é fácil ou difícil?ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
Isto é um livro novo ou velho?หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
Isto é muito caro.สิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk

Questão?

Se você tiver alguma pergunta sobre este curso, por favor envie um e-mail diretamente aqui: Aprender Tailandês.

Mais Expressões Comuns

Expressões Comuns Tailandês Audio
Languages
Não falo coreanoไม่พูดภาษาเกาหลี
mị̀ phūd p̣hās̄ʹā keāh̄lī
Adoro a língua japonesaชอบภาษาญี่ปุ่น
chxb p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
Falo italiano(ผม / ฉัน) พูดภาษาอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) phūd p̣hās̄ʹā xitāleīyn
Quero aprender espanhol(ผม / ฉัน) อยากเรียนภาษาสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk reīyn p̣hās̄ʹā s̄pen
A minha língua materna é o alemãoภาษาแม่ของ (ผม / ฉัน) คือถาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) khụ̄x t̄hās̄ʹā yexrmạn
O espanhol é fácil de aprenderภาษาสเปนเรียนง่าย เป็นเร็ว
p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy pĕn rĕw
Origins
Ele tem um tapete marroquinoเขามีพรมจากประเทศโมร็อกโก
k̄heā mī phrm cāk pratheṣ̄ mor̆xkko
Tenho um carro americano(ผม / ฉัน) มีรถอเมริกัน
(p̄hm/ c̄hạn) mī rt̄h xmerikạn
Adoro queijo francês(ผม / ฉัน) ชอบเนยแข็งจากฝรั่งเศษ
(p̄hm/ c̄hạn) chxb ney k̄hæ̆ng cāk f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ
Sou italiano(a)(ผม / ฉัน) เป็นคนอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn xitāleīyn
O meu pai é gregoพ่อของ (ผม / ฉัน) เป็นคนกรีก
ph̀x k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn krīk
A minha esposa / mulher é coreanaภรรยาของผมเป็นคนเกาหลี
p̣hrryā k̄hxng p̄hm pĕn khn keāh̄lī
Countries
Já esteve / estiveste na Índia?คุณเคยไปประเทศอินเดียหรือไม่
khuṇ khey pị pratheṣ̄ xindeīy h̄rụ̄x mị̀
Sou / Venho de Espanha(ผม / ฉัน) มาจากสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) mā cāk s̄pen
Vivo na América(ผม / ฉัน) พำนักอยู่ในอเมริกา
(p̄hm/ c̄hạn) phảnạk xyū̀ nı xmerikā
Quero ir à Alemanha(ผม / ฉัน) อยากไปเยอรมนี
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk pị yexrmnī
Nasci na Itália(ผม / ฉัน) กำเนิดในอิตาลี
(p̄hm/ c̄hạn) kảneid nı xitālī
O Japão é um país muito bonitoญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงามมาก
ỵī̀pùn pĕn pratheṣ̄ thī̀ s̄wyngām māk
Há muito tempo que não te / o / a viaไม่ได้พบกันมานาน
mị̀ dị̂ phb kạn mā nān
Tive saudades tuas / suasฉันคิดถึงคุณ
c̄hạn khidt̄hụng khuṇ
Novidades?มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างไหม
mī xarị h̄ım̀«keid k̄hụ̂n b̂āng h̄ịm
Nada de novoไม่มีอะไรใหม่เลย
mị̀mī xarị h̄ım̀ ley
Faz como se estivesses em casaทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านนะ
thảtạw tām s̄bāy h̄emụ̄xn xyū̀ b̂ān na
Faz boa viagemขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng doy plxdp̣hạy
Posso praticar o italiano contigo?ฉันสามารถฝึกภาษาอิตตาลีกับคุณได้ไหม
c̄hạn s̄āmārt̄h f̄ụk p̣hās̄ʹā xit tā lī kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
Eu falo francês mas com pronúnciaฉันพูดภาษาฝรั่งเศสแบบมีสำเนียง
c̄hạn phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄ bæb mī s̄ảneīyng
Nasci em Miamiฉันเกิดที่ไมอามี่
c̄hạn keid thī̀ mị xā mī̀
Sou do Japãoฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น
c̄hạn mā cāk pratheṣ̄ ỵī̀pùn
A carta está dentro do livroจดหมายอยู่ข้างในหนังสือ
cdh̄māy xyū̀ k̄ĥāng nı h̄nạngs̄ụ̄x
A caneta está debaixo da mesaปากกาอยู่ใต้โตะ๊
pākkā xyū̀ tı̂ toá
Indicaçõesทิศทาง
thiṣ̄thāng
Posso ajudá-lo(a)?มีอะไรให้ช่วยไหม (ครับ / คะ)
mī xarị h̄ı̂ ch̀wy h̄ịm (khrạb/ kha)
Você pode me ajudar? กรุณาช่วยด้วย (ครับ / ค่ะ)
kruṇā ch̀wy d̂wy (khrạb/ kh̀a)
Pode indicar-me / indicar-nos?ขอดูได้ไหม (ครับ / คะ) ช่วยบอกได้ไหม
k̄hx dū dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha) ch̀wy bxk dị̂ h̄ịm
Venha(m) comigo!มาด้วยกัน (ครับ / ค่ะ)
mā d̂wy kạn (khrạb/ kh̀a)
Baixa (centro da cidade)ใจกลางเมือง
cıklāng meụ̄xng
Desculpe!ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
Siga(m) em frenteตรงไป
trng pị
Como é que se vai para o museu?ผมจะไปพิพิธภัณฑ์อย่างไร (ครับ / คะ)
p̄hm ca pị phiphiṭhp̣hạṇṯh̒ xỳāngrị (khrạb/ kha)
Quanto tempo leva a chegar lá?การเดินทาง ใช้เวลานานเท่าไหร่ (ครับ / คะ)
kār deinthāng chı̂ welā nān thèā h̄ịr̀ (khrạb/ kha)
Estou perdido(a)หลงทาง (ครับ / ค่ะ)
h̄lng thāng (khrạb/ kh̀a)
Não sou de cáผมไม่ใช่คนท้องถิ่น (ครับ / ค่ะ)
p̄hm mị̀chı̀ khn tĥxngt̄hìn (khrạb/ kh̀a)
É longe daquiอยู่ห่างออกไปจากตรงนี้
xyū̀ h̄̀āng xxk pị cāk trng nī̂
É perto daquiใกล้ๆ
kıl̂«
Um momento, por favor!กรุณารอสักครู่ (ครับ / ค่ะ)
kruṇā rx s̄ạk khrū̀ (khrạb/ kh̀a)
Vire(m) à esquerdaเลี้ยวซ้าย
leī̂yw ŝāy
Vire(m) à direitaเลี้ยวขวา
leī̂yw k̄hwā

Espalhe a notícia

Você gostou desta aula? Esperamos que sim. Se você gosta dessas lições, por favor compartilhe com os seus amigos e com a sua família, clique aqui: Share .

Aqui estão as outras páginas sobre as frases de Tailandês: frases 2, frases 3, frases 4. Você também pode clicar em um dos links abaixo, ou voltar para a nossa página Inicial aqui: Lições de Tailandês.

" "